Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Tag - συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης