Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Σάββατο 15/5 – 12.00 Πεδίον του Αρεως : Μοτοπορεία ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο

Συντονισμός ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο

Στα πλαίσια της καμπάνιας που έχει καλεστεί για τον μήνα Μάη, ο Συντονισμός ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο καλεί σε κεντρική μοτοπορεία το Σάββατο 15/5 στις 12.00 στο Πεδίο του Άρεως.

Για έναν κόσμο χωρίς αφεντικά

Όλοι και όλες στους δρόμους