Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Ιστορικό - Μάϊος 2020