Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Ιστορικό - Σεπτέμβριος 2019