Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Cocktail Βar οικονομικής ενίσχυσης | Καφενείο [πλατεία Εξαρχείων] Πέμπτη 4/7 από τις 20.00

Coctail Βar

Πέμπτη 4/7 από τις 20.00

Καφενείο [ Στουρνάρη 4, πλατεία Εξαρχείων]

*  τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την οικονομική ενίσχυση της

Ταξικής Αντεπίθεσης [Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών]