Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Εργατική Πρωτομαγιά ενάντια στον Ιμπεριαλισμό – τον Πόλεμο – την καπιταλιστική εκμετάλλευση: Τρίτη 1η Μάη, Μουσείο 11.00 πμ

Εργατική Πρωτομαγιά

ενάντια στον Ιμπεριαλισμό – τον Πόλεμο – την καπιταλιστική εκμετάλλευση

Τρίτη 1η Μάη, Μουσείο 11.00 πμ

Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)