Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Ιστορικό - Δεκ 2017