Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

Ιστορικό - Μάιος 2017