Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

5 χρόνια μετά, ο Δημήτρης Χριστούλας ζει μέσα στην καρδιά του κάθε αγωνιστή.

Σύνταγμα, 4 Απρίλη 2017

“Πιστεύω πως οι νέοι χωρίς μέλλον, κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα…”

Τιμή για πάντα στον αγωνιστή Δημήτρη Χριστούλα